Personatges

Fets importants de la Història de Tarragona i gent que hi ha tingut un paper destacat. Artistes, polítics, empresaris i acadèmics de Tarragona.